Roslags Entreprenad med tre ord


Roslags värdeord definierar vår företagskultur, det vi tror på och tycker är viktigt. Pålitliga, profesionella och personliga.

Över 100 års kombinerad erfarenhet och expertis


Roslags Entreprenad verksamhet startade 2021 med fokus på bygg och kommunkation. Vi verkar huvudsakligen i Stockholmsregionen. Tack vare gott samarbete med andra företag och aktörer erbjuder vi en modern entreprenadtjänst med fokus på beställaren och hög kvalitet i både planering och utförande. För att skapa den bästa tjänsten för våra kunder har vi nogrannt valt ut samarbetspartners och anställda. Samtliga har någon form av yrkesbevis i kombination med mångårig erfarenhet i respektive yrkesområde.

År 2022 utökade Roslags Entreprenad verksamheten till att att även omfatta mark och anläggning med med grävmaskiner och lastbilar.

Tillsammans är vi Roslags Entreprenad

Ett urval av anställda och samarbetspartners


Mario


Snickeri

Vlado


Måleri


Andrej


Bygg

Isabelle


Konsult

Marko


Bygg

Dejan


Mark och transport

Våra värdeord


Pålitliga

Vi är transperenta och ärliga i vår relation till kunder och personal. Vi håller ingångna avtal, tidsplaner och kalkyler.


Profesionella

Att genom hela genomförandet sträva efter maximal kundnöjdhet och att varje val eller samtal med vår personal ska bidra till den förtjänsten. Alla arbeten sker enligt gällande norm.


Personliga

Att vara personlig handlar om så mycket mer än att lära känna dig som kund. Det handlar om att vara lyhörd och att kunna uttrycka sig. Därför kommunicerar vi frekvent, tydligt och direkt.


Varför välja oss


Det ska vara roligt att bygga och se resultat. Vår passion är att se saker förändras till det bättre eftersom det skapar glädje. Vi känner oss otroligt stolta över att det vi lämnar efter oss till en nöjd kund både är fint och kommer hålla över tid.


Vi är övertygade om att våra övergripande men enkla värdeord bygger relationer som utvecklar både oss själva och våra kunder. Varje uppdrag är ett framtida referensobjekt varför vi alltid har med oss våra värdeord oavsett storlek eller karaktär på jobbet.


Vi lägger mycket resurser på att driva vår daliga verksamhet utifrån värdeorden, framförallt kommunikation. Att vara tillgänglig, återkoppla i tid samt att kunna lämna riktiga uppgifter och råd är för oss självklarheter. Vi är företaget med maximalt kundfokus.